PROJEKTER

Skoler og uddannelse:

DBO ydede bistand til programtilrettelæggelse og gennemførelse af skolebesøg hos Hotel- og Restaurantskole i forbindelse med en studietur til Budapest for en gruppe studerende fra en midtjysk Hotel -og Restaurantskole. Samarbejdet og partnerskabet er siden videreudviklet og pågår fortsat med fx gensidige praktikophold for både elever og undervisere samt deltagelse i EU finansierede projekter.

Lokalisering af partnerskoler for danske folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler, musikskoler mm. Udarbejdelse af besøgsprogram og praktisk bistand i forhold til ophold, logistik og lokal transport, programmer og eventuelle koncerter eller udstillinger.

Interesseorganisationer:

Lokalisering og screening af partnerorganisationer for danske interesseorganisationer og fagforeninger. Tilrettelæggelse og gennemførelse af besøgsprogrammer i Danmark og Ungarn, oversættelser af materiale (lovstof, aftaler, overenskomster, informations- og rekrutteringsmateriale), tolkning ved møder og konferencer, udarbejdelse af oplæg til samarbejdsprojekter og ansøgninger.

Social, handicap og psykiatri:

Medvirken i udformning af samarbejdsaftale med fokus på DI mellem Region Midtjylland og EMMi (statssekretariatet for social- og handicapområdet).

Tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på ministerbesøg i Danmark, samt studieture i Ungarn og i Danmark ved politikere, ledelsesrepræsentanter og fagpersoner fra det nationale, regionale og kommunale niveau og med inddragelse af bo- og behandlingsinstitutioner og interesseorganisationerne med fokus på DI-proces, beskæftigelse, boformer, tekniske hjælpemidler og efteruddannelse af personale.

Udarbejdelse af et fagligt koncept for DI-proces på ungarsk centralinstitution i samarbejde med danske kommunale og regionale myndigheder og interesseorganisationer.

Sundhed:

Medvirken i udformning af samarbejdsaftale med fokus på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og EMMi (statssekretariatet for sundhedsområdet). Planlægning og gennemførelse af konference om hospitalsbyggeri, infrastruktur og sundhedsplanlægning for ungarske planlægger, arkitekter og andre interessenter afholdt på Teknisk Universitet i Budapest. Deltagelse fra sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og planlæggere fra projektafdelingerne på hospitalerne DNU og DNV.

Tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på studieture til Danmark og til Ungarn for politikere, direktionsmedlemmer, projektansvarlige, planlæggere, arkitekter og andre fagpersoner indenfor sundheds- og sygehusområdet.

Udviklingsprojekter:

DBO indgår som partner i en række udviklingsfora om udvikling af nye arbejdspladser og socialøkonomiske virksomheder med fokus på socialt udsatte, psykisk sårbare og personer med handicap, udvikling af nye boformer og boliger, udvikling af modeller for støttefunktioner fx i forhold til personlig assistance, transport osv. for personer med særlige behov.

Projektudvikling og projektledelse

Erasmus+ projekt, udformning af projektforslag, lokalisering og screening af relevante partnere. Udarbejdelse af ansøgning, praktisk og faglig koordinator og projektledelse.

Projektmonitorering

DBO Projetcs arbejder som eksterne konsulenter for ”THE VELUX FOUNDATIONS” i forhold til fondens aktiviteter i Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. DBO har til opgave at støtte og monitorere allerede bevilgede projekter og dermed fungere som projekternes ”kritiske ven”.