INTRODUKTION

DBO Projects har med base i Budapest siden 1998 arbejdet med internationale samarbejds- og udviklingsprojekter mellem Central- og Østeuropa og Danmark.

DBO arbejder med projekter indenfor uddannelses-, social-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområderne hvor udgangspunktet er at skabe merværdi for samtlige deltagere. Det vil sige at brugere, klienter, elever, patienter, medarbejdere, ledere, beslutningstagere og den enkelte organisation alle skal opleve en umiddelbar fordel i at deltage.

De projekter DBO involverer sig i, er altid funderet i den praktiske virkelighed og med fokus på at kollegaer møder kollegaer på alle niveauer, og derfor ser vi internationaliseringsinitiativer primært i et HR-perspektiv. Det at møde og arbejde sammen med kollegaer om fælles interesseområder og problemstillinger bringer automatisk ny viden ind i egen organisation og til den enkelte.

DBO Projects har gennem årene arbejdet med projektudvikling, udarbejdet projektansøgninger, arrangeret og gennemført studieture, kurser og konferencer, haft ansvaret for projektmonitorering og evaluering samt varetaget projektledelse for kommunale-, regionale og nationale myndigheder, private og kirkelige institutioner, interesseorganisationer samt private virksomheder og fonde.